ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

วิธีการเข้าดูผลการเรียน
1.หมายเลขประจำตัวนักเรียน
2.รหัสผ่าน วัน/เดือน/พ.ศ. ตัวอย่าง วันเกิดที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 จะต้องใส่ 05/03/2554
3.กดปุ่ม แสดงผล

*หมายเหตุ
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน(0) ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เข้าดูผลการเรียน server 1