ประกาศระเบียบโรงเรียนทับสะแกวิทยา

ประกาศระเบียบโรงเรียนทับสะแกวิทยาว่าด้วยการเสริมสร้างวินัยและจรรยามารยาทของนักเรียน พ.ศ.2564

ดาวโหลดระเบียบ คลิ๊ก

ระเบียบโรงเรียนทับสะแกวิทยา-แก้ไข-64-ลงเว็บ