ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนทับสะแกวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนทับสะแกวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1📣กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
📋รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564
📝สอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
📢ประกาศผลสอบเเละมอบตัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
📑หลักฐานการรับสมัคร
🔸สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
🔸สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดาและผู้ปกครอง
🔸ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
🔸สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
🔸รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม.จำนวน 2 รูป
🎉รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ🎉
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา ☎️032-671102

!!!!!!!ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก