กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนทับสะแกวิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนทับสะแกวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก