ตารางเรียนออนไลน์ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทับสะแกวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2-30