วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอทับสะแกผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทับสะแกวิทยา ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ