ประเมินทุนนักเรียนพระราชทาน

นายมินทดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓