นิเทศติดตามจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จาก สพม.10

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563โรงเรียนทับสะแกวิทยา รับการนิเทศติดตามจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จาก สพม.10 เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน พร้อมสำหรับนักเรียนทุกคน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้ามาสู่รั้วทับสะแกวิทยาค่ะ

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563โรงเรียนทับสะแกวิทยา รับการนิเทศติดตามจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา…

โพสต์โดย โรงเรียนทับสะแกวิทยา เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020