ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนทับสะแกวิทยา ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทับสะแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

Scan1