วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทับสะแกวิทยา  ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก