ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8-10 พฤษ าคม 2562โรงเรียนทับสะแกวิทยาได้ดำเนินการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการปรับความรู้นักเรียน ที่มาจากโรงเรียนต่างๆที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกันให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากัน สามารถเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยไม่มีอุปสรรคและเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวให้เข้ากับคุณครู เพื่อนๆ สถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น