ผู้บริหารโรงเรียนนางโสภา ชวนวัน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูหลัก
ผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ทับสะแกวิทยา เป็นสถานศึกษาที่เกรียงไกร ชื่อเสียงก้องหล้าประชาไกล ปลูกฝังน้ำใจให้เยาวชน
โรงเรียนทับสะแกวิทยา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนได้รับ บริจาคที่ดินจากวัดเขาบ้านกลางจำนวน 39 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวาให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ . ศ . 2515 โดยมีพระพุทธรูปพระมงคล บุญธรรมธนโภคาสุข นิรทุกข์สิริโสภาคย์ เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน   โรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยเน้น นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 ห้องเรียน จำแนกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 16 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 946 คน ครูประจำการ 32 คน ครูพิเศษ 8 คน พนักงานราชการ 2 คน ผู้ชำนาญการ 1 คน และนักการภารโรง 7 คน ในด้านการคมนาคม โรงเรียนอยู่ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประมาณ 38 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแกประมาณ 2 กิโลเมตร นักเรียนสามารถ เดินทางมาโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเดิน
 


กรุณาเลือกอักษรตัวแรกของคำศัพท์จากรายการข้างล่างนี้:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ ย้อนกลับ ]

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย โรงเรียนทับสะแกวิทยา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา 

ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านดนตรี กีฬาและICT