ผู้บริหารโรงเรียนนางโสภา ชวนวัน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูหลัก
ผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ทับสะแกวิทยา เป็นสถานศึกษาที่เกรียงไกร ชื่อเสียงก้องหล้าประชาไกล ปลูกฝังน้ำใจให้เยาวชน
คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

เพื่อให้การดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป

 

 นางโสภา ชวนวัน
ที่ปรึกษา
 

 
 
ายศุภกิตติ์ ปานสวย 
ประธานกรรมการ
 
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม 
รองประธานกรรมการ
 
 
 

นายคำรณ ห้วยหงษ์ทอง

กรรมการ

นางนครทิพย์  สุขศรีนาค

กรรมการ

 

 

  
 

   นางมธุรส   เอียตระกูล

กรรมการ
 
 

 
นางธัญพร  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 กรรมการ
 
 
 
น.ส.ช่อผกา  ทศพลทรงพร
กรรมการ
 
 นายสันธาร อินไชยยา
กรรมการและเลขานุการ
    

 
 
 
นางจีรนันท์  เกตุแก้ว

กรรมการและเลขานุการ
 


กรุณาเลือกอักษรตัวแรกของคำศัพท์จากรายการข้างล่างนี้:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ ย้อนกลับ ]

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย โรงเรียนทับสะแกวิทยา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา 

ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านดนตรี กีฬาและICT