ติดต่อเรา

โรงเรียนทับสะแกวิทยา 14 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77130    เบอร์โทรศัพท์ 032671102  โทรสาร 032671195