ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลทักษะทางวิชาการ

ด้วยทางโรงเรียนทับสะแกวิทยาได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการไป เมื่อวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จึงขอสรุปผลการแข่งขันดังรายการต่อไปนี้

ประกาศผลการแข่งขัน