ประกาศห้องและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2565

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกันของครูและนักเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นม.4 ทุกคนเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ตามลิงค์ต่อไปนี้เลยครับ
>>>>กดเพื่อเข้ากลุ่ม<<<<

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน-ม.4-ปี-65