ประกาศห้องและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 1/2565

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกันของครูและนักเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นม.1 ทุกคนเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ ตามลิงค์ต่อไปนี้เลยครับ
ม.1 กลุ่ม 1 (นักเรียนที่มีรายชื่อในห้องที่ 1-3) >>>คลิ๊กเพื่อเข้ากลุ่ม<<<
ม.1 กลุ่ม 2 (นักเรียนที่มีรายชื่อในห้องที่ 4-5) >>>คลิ๊กเพื่อเข้ากลุ่ม<<<

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน-ม.1-ปี-65