สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก หากนักเรียนเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นทางกาย เพศ วาจา และจิตใจ

🗣สามารถแจ้งเหตุได้จากช่องทางด้านล่างได้เลยครับ
– Application MOE Safety Center (สแกน QRCODE รูปด้านล่าง)
www.MOESafetyCenter.com
– Line @MOESafetyCenter
– CallCenter : 02-126-6565