เชิญชวนเข้าร่วม “โครงการก้าวท้าใจ Season3”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season3”
👉 ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมคุณภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม จึงมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเป็นกิจกรรมก้าวท้าใจขึ้นมา และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนมาถึง Season3

🏃🏃‍♀️ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครจากช่องทางต่อไปนี้ได้เลยครับ
https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS3
– Line ID : @THNVR