โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด

ชุดวีดิโอแอนิเมชันและโปสเตอร์เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียน

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำชุดวีดิโอแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ คุณครู และผู้ปกครองปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

โดยในชุดวีดิโอแอนิเมชัน มีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แนะนำโควิด “มันมาแล้ว เจ้าโควิดตัวร้าย”

ตอนที่ 2 กิจวัตรจากบ้านไปโรงเรียน “ไปโรงเรียนกันเถอะ

ตอนที่ 3 การปฏิบัติของครู และผู้ปกครอง “อยู่บ้านต้องทำอะไรบ้างนะ”

ตอนที่ 4 การปฏิบัติตัวในพื้นที่กว้าง สนามกีฬา เครื่องเล่น “จะออกไปเล่นข้างนอก ต้องทำยังไงดีนะ

ตอนที่ 5 การปฏิบัติตัวในพื้นที่ห้อง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด “อยู่ในห้อง…ต้องทำไง

ตอนที่ 6 การล้างมือที่ถูกต้อง “มาล้างมือกันเถอะ” | #เพลงประกอบกิจกรรมล้างมือ​

ตอนที่ 7 FAQ “รวมฮิตคำถามน่ารู้”