ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17 – 31 พ.ค.2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีการเลื่อนการเปิดเรียนตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิม วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.64ทั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดตารางการเรียนปรับพื้นฐาน (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17 – 31 พ.ค.2564

นักเรียนสามารถดูตารางเรียนปรับพื้นฐานได้จาก คลิกที่นี่