พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทับสะแกวิทยา

นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทับสะแกวิทยา