กิจกรรม“ช้างเผือกวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปี2564 และกิจกรรม EMS CAMP

โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมช้างเผือกวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปี2564 และกิจกรรม EMS CAMP โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และส่งใบสมัครกลับคืนโรงเรียนทับสะแกวิทยา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์2564
ก าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์2564 กิจกรรมช้างเผือกวิชาการ เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา

Academic-White-Elephant5-2564