โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ B-SaFe

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดทำ”โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ” หรือ B-SaFe โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และความสำคัญของการรักษากฏวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน