สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนทับสะแกวิทยา

สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนทับสะแกวิทยา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

64-