ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนทับสะแกวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนทับสะแกวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุม อำเภอทับสะแก