นายมินทดา บุญยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนทับสะแกวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายมินทดา บุญยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนทับสะแกวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอนทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นะคะ คนเก่ง ท.ว.