ขอเชิญคนไทยออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ ในโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2” เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มาพิชิตเป้าหมาย 6,000 กิโลแคลอรี

วิธีการสมัคร

https://www.facebook.com/kaotajai/posts/143253900751654