กลุ่มสาระภาษาไทย จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษา สร้างสรรค์วรรณศิลป์

30 สิงหาคม 62 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษา สร้างสรรค์วรรณศิลป์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการแต่ง การร้องและการแสดงเพลงฉ่อยวรรณคดีไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผอ.โสภา ชวนวัน ผอ.โรงเรียนทับสะแกวิทยามาเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประภาส บัวบาน ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเพลงฉ่อยมาเป็นวิทยากร ในการอบรม