กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

 31 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนทับสะแกวิทยา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยามีการประกวดคำขวัญ และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด  โดยกลุ่มกิจการนักเรียน