คณะครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 คณะครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผอ .วัชรินทร์ ประคองศรี หัวหน้าฝ่ายและคณะครูของโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกเป็นอย่างดีเยี่ยม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้