ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนทับสะแกวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาค

Read more

โรงเรียนทับสะแกวิทยาร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖

Read more